Настаняване

 

Настаняване в хотели, апартаменти и други:

https://www.booking.com/index.bg.html

https://bg.airbnb.com/

 

Телефон за спешни повиквания 112

 

#
#
#